Oprava mostu přes Sedlický potok

Jedná se o obnovu stávajícího silničního mostu přes Sedlický potok. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový rám o jednom poli. Založení mostu je plošné v pažených jímkách. Opěry (rámové stojky) jsou vetknuté do základových pasů. Mostovka (rámové příčel) je vetknutá do opěr a je tvořena monolitickou železobetonovou deskou s náběhy. Délka mostovky je 8,0 m, šířka 7,5 m, tloušťka uprostřed rozpětí 0,7 m, tloušťka v místě náběhu 0,9 m, délka náběhu 1,5 m.