Fotogalerie

Výměna vodovodu v kolektoru Bronzová

Investor: PVK a.s.
Realizace: 2017

V rámci akce došlo k výměně vodovodního řadu DN150 a přípojek pro zemní hydrant a pro objekt Bronzová 2026/33 uvnitř provozovaného kolektoru Lužiny 10. Původní ocelové potrubí obalené vrstvami asfaltových pásů byly nahrazeny nerezovým potrubím s mechanickými spojkami Piedmont. Jednalo se o zkušební úsek, protože tento systém nebyl dosud v pražské kolektorové síti pro vedení vodovodu použit. První zkušenosti se systémem jsou pozitivní - výměna vodovodu proběhla k plné spokojenosti provozovatele vodovodu i provozovatele kolektoru, montáž proběhla velmi rychle s minimálním vlivem na okolní prostředí.